Bästa Allmogedeltagare!

Vi har kommit fram till att ge Allmogemarknaden  ett uppehåll, för att ge tid för utveckling inför 2018. Vi har ju, som vi tidigare informerat om, tänkt göra Jönköpings Allmogemarknad tillgänglig för fler besökare. Vi vill ta bort inträdet för marknadsdelen för att fler besökare ska kunna ta del av vårt arrangemang. Det innebär naturligtvis en kostnad. Det tog längre tid för oss att skapa förutsättningar att täcka dessa kostnader, än vad vi hoppats på, men vi är på god väg. Vi är inte intresserade av att göra någon vinst av detta historiska arrangemang.

Vi är intresserade av att Jönköpings Allmogemarknad ska fortleva, utan konstgjord andning. Vårt mål är att förmedla den fantastiska och gedigna upplevelse som alla ni deltagare, tillsammans med oss i Teaterstickorna, har förmåga att bjuda besökarna på. Vi hoppas innerligt att ni har tålamod med detta, och bokar in andra söndagen i september 2018. Med hjälp av er kommer vi då att nå många fler besökare. Även om vi har en ekonomisk plan som ser ut att fungera, tar vi gärna emot tankar kring sponsorer och annan hjälp med finansiering. Självklart är vi intresserade av era utvecklingstankar som inte har med finansiering att göra också.

2018 ska bli upplevelserik och vara efterlängtad!

 
Frida Concannon, projektledare
Mobil: 073 506 38 70
 
Eva Edevik, verksamhetsledare
 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s